Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

خلق رکوردی بزرگ در وستفالن

سجاد خیری

هواداران پر شور بروسیا دورتموند با حضور همیشگی خود در وستفالن رکوردی بزرگ را به نام خود ثبت کردند.

به گزارش Sport1، متوسط بازدید از بازی های دورتموند در ورزشگاه خانگی آن ها بیش از هر باشگاه فوتبالی در جهان است. وستفالن در فصل 2014/2015 در مجموع با استقبال یک میلیون سی و شش هزار نفر مواجه شد و متوسط حضور در این استادیوم بزرگ، 80410 اعلام شد. از ورزشگاه تیم فوتبال آمریکایی دالاس کابوی در فصل مذکور در مجموع 720558  بازدید صورت گرفت که البته به دلیل کمتر بودن بازی های لیگ NFL آمریکا می باشد اما متوسط حضور هواداران در استادیوم این تیم ورزشی 90069 می باشد و با نگاه به میزان متوسط هواداران در استادیوم می توان به این نتیجه رسید که وستفالن پس از استادیوم دالاس کابوی بیشترین میزان هوادارا را به خود می بیند.

قابل ذکر است که بایرن مونیخ در رده چهاردهم پرهوادارترین باشگاه های ورزشی جهان جای گرفته است.کامنت‌ها