Fussball90 LogoFussball90 Logo
Champions League

ویدال: هنوز هم دوستان زیادی در تورین دارم

میلاد ایلداری

آرتورو ویدال از بازگشت به تورین خوشحال است.

آرتورو ویدال در مصاحبه با وبسایت رسمی بایرن مونیخ، درمورد بازی با یوونتوس به صحبت پرداخت:

بسیار از این قرعه خشنودم، بازی زیبایی خواهد بود. هنوز هم دوستان خوب زیادی در تورین دارم.کامنت‌ها