Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

بندر: این بازی درسی برای بازی های بعدی بود؛ می توانستیم فشار بیشتری بیاوریم ولی این کار را نکردیم

آرش بوالحسنی

اسون بندر هافبک دورتموند پس از شکست عجیب 1-0 این تیم مقابل پائوک مصاحبه ای انجام داد.

تیم دورتموند دیشب علی رغم امتیاز میزبانی مقابل تیم گمنام پائوک متحمل شکست شد تا باعث تعجب همه شود. به گزارش وبسایت رسمی دورتموند، اسون بندر پس از این بازی گفت:

همچین بازی به شما درس هایی برای بازی بعدی می دهد. ما می توانستیم فشار بیشتری بیاوریم اما این کار را نکردیم. قصد ما استراحت بود و در نهایت ما شکست خوردیم. خوشبختانه دیگر بازی ها را برده بودیم.کامنت‌ها