Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hamburger SV

بحران مالی در هامبورگ!

مجتبی زارع

به نظر می رسد مشکلات هامبورگ به ویژه در زمینه مسائل مالی پایانی ندارد.

به نقل از sportbild، دیتمار بایرزدورفر به شدت از وضعیت مالی هامبورگ ناراضی است، وی که امروز در کنفرانسی در خصوص عملکرد مالی هامبورگ سخن گفت:

هزینه های متعددی در سال های اخیر در هامبورگ اتفاق افتاده است که موجب شده است تراز مالی هامبورگ به سمت منفی گرایش پیدا کند، به صورتی که در 5 فصل اخیر حدود 45 میلیون یورو تراز منفی برای این باشگاه ثبت شده است.

وی در ادامه اشاره کرد:

فصل قبل رکورد کسری بودجه در باشگاه در سال های اخیر بود و باشگاه با مبلغ 16.9 میلیون کسری بودجه مواجه بوده است و لزوم برنامه ریزی جدید برای آینده باشگاه اجتناب نا پذیر است.

 کامنت‌ها