Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

مارتینز: بواتنگ، غیرقابل توصیف است!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدافع اسپانیایی بایرن معتقد است هم تیمی اش یکی از بهترین مدافعان جهان است.

خاوی مارتینز در مصاحبه ای از هم تیمی خود تعریف و تمجید زیادی کرد. مارتینز اسپانیایی می گوید ژروم بواتنگ تمام فاکتورهای لازم برای یک مدافع خوب را در اختیار دارد.

به گزارش Fussballeuropa، خاوی مارتینز در مصاحبه ای گفت:

قدرت بدنی او، توپ ربایی ها و باز کردن بازی اش، غیرقابل توصیف است. او بازیکنی قدرتمند و در عین حال سریع است. ژروم تمام توانایی های لازم را دارد. او در پست خود همانند سرخیو راموس در فصول گذشته، موثر است.

 


کامنت‌ها