Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hamburger SV

لابادیا: بی دلیل دارمشتات 14 امتیاز ندارد

سید محسن علوی زاده

برونو لابادیا سرمربی هامبورگ پس از تساوی مقابل دارمشتات در نشست خبری حاضر شد.

برنو لابادیا سرمربی هامبورگ پس از تساوی مقابل دارمشتات در مصاحبه با سایت کیکر گفت:

بی دلیل نیست که دارمشتات 14 امتیاز دارد؛ خیلی سخت است که آن ها را تحت فشار قرار دهید. آن ها از پاس های بلند زیاد استفاده می کنند و از استانداردهایی برخوردار هستند؛ به این خاطر همیشه خطرناک هستند. کامنت‌ها