Fussball90 LogoFussball90 Logo
Content Image
Poster

پوستر اختصاصی فوسبال برای هواداران آلمان

محسن مصدق
محسن مصدق

امروز آلمان برابر مکزیک به میدان می رود و با وجودی که 3 روز از آغاز جام جهانی گذشته است شاید برای هواداران آلمان آغاز بازی آلمان شروع هیجان این دیدار ها باشد


کامنت‌ها