Fussball90 LogoFussball90 Logo
Content Image
Poster

پوستر اختصاصی فوسبال؛ هاورتس، جواهر بای آرنا

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

کای هاورتس هافبک چپ پای بایر لورکوزن که با 18 سال سن اکنون یکی از بازیکنان ثابت این تیم محسوب می شود، روزهای خوشی را در بای آرنا سپری می کند. هاورتس که از آکادمی پایه لورکوزن کار خود را شروع کرده، همواره به عنوان یکی از استعدادهای فوتبال آلمان شناخته می شود.


کامنت‌ها