Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

اوبامیانگ به دنبال پایان سلطه مارکو رویس!

King of Limbs

مهاجم آماده این روزهای دورتموند می خواهد روند خوب خود را حفظ کند.

به گزارش Bild، مارکو رویس با زدن 40 گل در دورتموند در حال حاضر در بین بازیکنان کنونی، بیش از هرکس دیگری برای دورتموند گلزنی کرده است. اما اوبامیانگ با زدن 39 گل در پی شکستن این رکورد است. وی در این باره گفت:

من نمی خواهم در همینجا متوقف شوم. می خواهم بازهم این روند خوب را ادامه بدهم.کامنت‌ها