Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

ونگر: هنوز به اوبامیانگ نزدیک نیستیم؛ چیزهای دیگری نیز در ذهن داریم

میلاد ایلداری

وضعیت نامشخص اوبا میانگ

به گزارش FFT با وجود اینکه اکثر رسانه های آلمانی و انگلیسی کار انتقال پیر امریک اوبامیانگ به آرسنال را تمام شده می دانند اما آرسن ونگر همچنان اعتقاد دارد چیزی مشخص نیست. دو باشگاه همچنان بر سر قیمت نهایی این انتقال در حال چانه زنی هستند و سرمربی فرانسوی توپچیها در این باره می گوید:

با اطمینان نمی شود در این باره صحبت کرد، من چیزی نمی دانم. هنوز برای معامله در مورد اوبامیانگ و یا هر بازیکن دیگری نزدیک نیستیم. این( جذب اوبامیانگ) هم یکی از گزینه های روی میز می باشد اما ما چیزهای دیگری را نیز در ذهن خود داریم و هنوز تصمیمی گرفته نشده است.کامنت‌ها