Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Bayer 04 Leverkusen

فولر: فقط بایرن مونیخ توان نگه داشتن بازیکنان خود را دارد؛ در مورد پیشنهادات بیلی آرام هستیم

میلاد ایلداری

رودی فولر و صحبت از سیاستهای بایرلورکوزن

لئون بیلی مهاجم جوان و جاماییکایی این فصل بایرلورکوزن با درخشش فوق العاده خود توجه غولهای لیگ جزیره همچون چلسی و منچستر یونایتد را بخود جلب نموده است. به گزارش Die Welt شاید شیرهای آلمانی قادر نباشند در قبال پیشنهادات وسوسه کننده دوام بیاورند. رودی فولر مدیر ورشی ورکسلف در این باره گفت:

در بایر ما بازیکنان زیادی داریم که توجه های زیادی را بخود جلب نموده اند و در لیست بازیکنان مورد نظر سایر تیم ها می باشند. بد نیست اگر بتوانیم بازیکنان خود را حفظ کنیم، در قبال این پیشنهادات آرام هستیم اما تنها باشگاهی که می تواند در برابر پیشنهادات در مورد بازیکنان خود مقاومت کند بایرن مونیخ است! اگر نیاز به بحث باشد ما می نشینیم و بحث می کنیم تا بهترین تصمیم را بگیریم و سایر احتمالات را نیز باز می کذاریم.

 کامنت‌ها