Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Borussia Dortmund

اشتوگر: نیازی به خرید زمستانی نداریم؛ رویس به زمان بیشتری نیاز دارد

میلاد ایلداری

پیتر اشتوگر از ترکیب دورتموند راضی است

بوروسیا دورتموند اردوی زمستانی خود را در ماربلا اسپانیا برگزار می کند و در این فاصله 6 روزه پیتر اشتوگر می تواند فلسفه خود را در تمرینات زرد پوشان دنبال نماید. به گزارش Spox سرمربی جدید زنبورها در مورد ترکیب تیمی و انتظارات خود از تیمدر نیم فصل دوم گفت:

خرید داشتن چندان برای من اهمیتی ندارد، کیفیت ترکیب تیم کافی است. من آنچه در اولین تمرین از مارکو رویس دیدم را دوست داشتم اما او هنوز به زمان بیشتری برای رسیدن به آمادگی کامل نیاز دارد. تیم می خواهد در نیم فصل دوم ترکیب سالم تری از بازیکنان را داشته باشد (مصدومین کمتری داشته باشیم) و همچنین در کارهای دفاعی بهتر عمل نماییم.کامنت‌ها