Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Paris Saint-Germain F.C.

مدیر برنامه های تراپ: کوین آماده ترک پاریس است

میلاد ایلداری

کوین تراپ آماده ترک پاریسن ژرمن

کوین تراپ دروازبان ملی پوش تیم ملی آلمان در سال 2015 و در ازای مبلغ 15 میلیون یورو از اینتراخت فرانکفورت به پاریسن ژرمن پیوست اما اوضاع برای او خوب پیش نرفته است. به گزارش FFT تراپ که در فصل منتهی به جام جهانی به دروازبان دوم پاریسی ها بدل شده در اندیشه ترک باشگاه برآمده است. نئوبائر مدیر برنامه های این دروازبان از ترک باشگاه پاریسی سخن می گوید:

این احتمال وجود دارد که در زمستان کوین بخواهد پاریس را ترک کند. اگر می خواهید به جام جهانی بروید باید بیشتر بازی کنید، باید ببینیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.

پاریسن ژرمن برای فروش دروازبان خود مبلغ 15 میلیون یورو درخواست دارد و بی میل نیستند برای جبران هزینه های خود برای خروج از مجازاتهای فیر پلی مالی چند بازیکن خود را به فروش رسانند.کامنت‌ها