Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Borussia Dortmund

واتسکه: حضور توخل در بایرن شغلی فوق العاده برای او خواهد بود، از قطع همکاری با توخل پشیمان نیستم

محسن مصدق
محسن مصدق

یوآخیم واتسکه می گوید اگر بایرن توخل را در سال آتی جانشین هاینکس کند شغلی بزرگ به او داده است

یوآخیم واتسکه در مورد احتمال حضور توماس توخل در بایرن و همچنین قطع همکاری با او می گوید:

اگر بایرن توخل را جانشین هاینکس کند شغلی بزرگ را به او داده، من از قطع همکاری با او هرگز پشیمان نیستم، مسائلی داخلی وجود داشته است که مردم در مورد آنها چیزی نمی دانندکامنت‌ها