Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Borussia Dortmund

واتسکه: انتخاب بوش تصمیمی اشتباه بود؛ درباره ناگلزمن هنوز تصمیمی گرفته نشده است

پیمان جعفری

مدیر اجرایی بروسیا دورتموند اعتراف می کند که انتخاب پیتر بوش به عنوان سرمربی این تیم تصمیمی اشتباه بود.

به گزارش گل، واتسکه گفت:

وقتی بوش تیم را تمرین می داد، هرگز احساسی مطمئن نسبت به او و سبک کاری اش نداشتم. اکنون پس از اخراج وی مطمئن هستم که همه می دانند که ادامه راه با بوش نتیجه نمی داد! استخدام کلوپ در زمان خود تصمیمی صحیح بود. انتخاب توخل هم در زمان خودش درست بود؛ اما درباره بوش شما می توانید از ما انتقاد کنید. در مورد جذب اشتوگر هم می توانم بگویم که قبلا نیز به دنبال او بوده ایم اما او با کلن قرارداد داشت. بنظرم جالب است که بدانید وقتی اشتوگر در فرودگاه بود و می خواست به دیدن مادرش برود به وی گفتم دورتموند خواهان همکاری با شماست.

او همچنین درباره شایعات جذب یولیان ناگلزمن سرمربی هونفهایم در انتهای فصل گفت:

او مربی جوان و بسیار خوبی است، اما به جز رسانه ها، کسی مرا به او مرتبط نکرده است. هنوز برای فصل آینده تصمیمی گرفته نشده است. 

گردآورنده: علی مرادیکامنت‌ها