Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

اشتوگر: این فرصت یک بار در زندگیتان پیش می آید

میلاد ایلداری

اولین صحبتهای پیتر اشتوگر پس از معرفی بعنوان سرمربی جدید دورتموند

پیتر اشتوگر پس از انتصاب بعنوان سرمربی جدید بوروسیا دورتموند گفت:

این یک فرصت باور نکردنی برای کار در این ورزشگاه و با پشتیبانی ویژه هواداران است. زمان شروع کارم هیچ مشکلی ندارد و نگران این امر نیستم. امروز تمرینات را از ساعت 15 شروع می کنیم، فردا نیز به همین ترتیب.ابتدا در مورد مشکلات فعلی گفتگو می کنیم. ما میخواهیم همدلی را در تیم و کادر فنی ایجاد کنیم. می خواهم که در اینجا تا تابستان عملکرد پایداری را ایجاد کنم. در این مدت کوتاه، کار من ارزیابی می شود،با این زمان کوتاه مشکلی ندارم حتی میتوانستم برای ۱۴ روز در اینجا کار کنم.کامنت‌ها