Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

پولیسیچ: دربی روهر همیشه حساس است، حتی در رده جوانان

میلاد ایلداری

کریستین پولیسیچ در اندیشه برد در دربی

کریستین پولیسیچ پس از چند هفته مصدومیت خود را آماده برای دربی روهر می بیند. به گزارش Spox وینگر ملی پوش و آمریکایی زنبورها در مورد دربی حساس برابر شالکه گفت:

از همان روز اول من متوجه اهمیت و حساس بودن دربی روهر شدم، این امر حتی در رده جوانان نیز وجود دارد. ما واقعا نیاز به پیروزی داریم و امیدوارم این را نشان دهیم. باید در همه زمینه ها درست عمل کنیم.

 کامنت‌ها