Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

گورتسکا، ورنر، کیمیش، برانت و سوله، نسل طلایی بعدی ژرمن ها

محسن مصدق
محسن مصدق

از تیم قهرمان جهان، پودولسکی، فیلیپ لام، باستین شوان اشتایگر با دنیای ملی خداحافظی کرده اند ولی ژرمن ها که اندکی پس از 2014 دچار افت شدند و امروز با ظهور ستارگان جوانشان امید هایی زیادی برای تکرار افتخار در روسیه دارندکامنت‌ها