Fussball90 LogoFussball90 Logo
1. FC Cologne

هورن و پاسخ دندان شکن به برانت: دربی بزرگ ما برابر گلادباخ است!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

تیمو هورن پاسخ یولیان برانت را داد.

تیم های بایر لورکوزن و کلن در چارچوب دربی راین روز شنبه به مصاف هم می روند. به گزارش Bild، بعد از شروع درگیری لفظی بازیکنان دو تیم با مصاحبه یولیان برانت، اکنون تیمو هورن در مصاحبه ای پاسخ برانت را داد. برانت چند روز پیش درباره شرایط بازی و کلن با کمی شیطنت گفت:

بالاخره کلن موفق می شود یکی از بازی های خود در بوندس لیگا را با برد پشت سر بگذارد و من امیدوارم این موضوع برابر ما رخ ندهد. اگر کلن باز هم نمایش ضعیفی از خود نشان دهد و همچنان روی زمین افتاده باشد، ما فقط باید بازی خود را انجام دهیم، از روی آن ها عبور کنیم و به روند شکست هایشان توجه نکنیم. تمام فکر و ذکر ما بازی با کلن خواهد بود.

تیمو هورن سنگربان خوش آتیه کلن پاسخ برانت را اینگونه می دهد:

ما قطعا روزی زمین نیفتاده ایم. دربی اصلی و بزرگ برای ما برابر گلادباخ است، بنابراین زیاد نگران نیستیم.

گفتنی است که کلن و گلادباخ هم دربی موسوم به دربی راین دارند. کلن هنوز موفق به کسب پیروزی در بوندس لیگا نشده است.

 کامنت‌ها