Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
FC Bayern Munich

بواتنگ: به ترک بایرن مونیخ فکر می کردم

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدافع ملی پوش بایرن مونیخ از روزهای مصدومیتش می گوید.

بایرن مونیخ تحت هدایت آنچلوتی کمی از روزهای خوب خود فاصله گرفته بود. به گزارش Kicker، ژروم بواتنگ که در دوره حضور آنچلوتی با مصدومیت هایی مواجه بود از اندیشه ترک بایرن مونیخ می گوید:

من با مدیران درباره وضعیت آینده خود در تابستان صحبت کردم. من گفتم که به خروج از بایرن مونیخ فکر می کرده ام. شاید علت آن بازی نکردن زیاد بوده که البته به واسطه مصدومیت های من بود و باعث دیده نشدنم از سوی سرمربی شده بود.

گفتنی است بواتنگ به تیم های انگلیسی لینک شده بود.کامنت‌ها