Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Borussia Dortmund

مصاحبه جنجالی مربی دورتموند؛ یوسف موکوکوی 12 ساله صغر سنی دارد؟!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مربی تیم پایه دورتموند معتقد است موکوکو کمی پیرتر از سنش به نظر می رسد!

یوسوفا موکوکو پدیده 12 ساله بروسیا دورتموند که ماشین جدید گلزنی آلمان ها محسوب می شود، خیلی زود از جمع هم سن و سال های خود به تیم های پایه بزرگتر رسید. او در تیم ملی زیر 17 ساله های آلمان و دورتموند عضویت دارد و در جمع نوجوانان بزرگتر از خودش هم یک بازیکن شاخص محسوب می شود!

به گزارش نشریه Spox، اینگو پروس، مدیر تیم زیر 23 ساله های دورتموند می گوید:

من فکر می کنم سن موکوکو فقط تخمین زده شده باشد و دقیق نیست! او شاید یک یا دو سال از چیزی که می گویند بزرگتر باشد اما قطعا 17 ساله نیست. اما او قطعا تقلبی انجام نداده است. من در بایرن مونیخ بازیکن 13 ساله ای دیده ام که همانند 18 ساله ها بازی می کرد.کامنت‌ها