Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
1. FC Cologne

اشتوگر: استعفا؟ نمی توانم و نخواهم داد!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

سرمربی کلن نمی خواهد از مشکلات تیمش فرار کند.

اف سی کلن روزهای بسیار بدی را سپری می کند. مردان پیتر اشتوگر در بوندس لیگا هنوز موفق به پیروزی نشده اند و به کف جدول بی رحم چسبیده اند! به گزارش Sport1، وقتی از اشتوگر، سرمربی کلن درباره احتمال استعفایش سوال شد، اینگونه پاسخ داد:

نمی توانم استعفا بدهم و هرگز نخواهم داد. چرا باید ساده ترین راه را انتخاب کنم و ساک هایم را ببندم، آن هم زمانی که می دانم باشگاه گزینه دیگری ندارد؟ چون شرایط باشگاه برایم مهم است نگران شغلم نیستم.کامنت‌ها