Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Germany

هوملس: شکستن دیوار دفاعی ایرلند شمالی بسیار سخت خواهد بود

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدافع تیم ملی آلمان حریف خود را تحسین می کند.

به گزارش وبسایت رسمی فدراسیون فوتبال آلمان، متس هوملس درباره بازی فردا برابر ایرلند شمالی اینگونه سخن گفت:

من هوادارن ایرلند شمالی را تحسین می کنم انتظار دارم که جو بسیار خوبی را فردا در ورزشگاه ببینم. وظیفه ما این است که فردا صعود خودرا به روسیه قطعی کنیم. شکست دیوار دفاعی ایرلند شمالی بسیار سخت خواهد بود برای همین انتظار یک بازی جالب را داریم. این تحسین برانگیز است که ایرلند شمالی در چهار سال گذشته در خانه خود نباخته است و این باعث می شود که ما با آرامش و بدون نگرانی و ترس بازی کنیم.

ترجمه از کانال  @Bayernia_Teamکامنت‌ها