Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
FC Bayern Munich

شرایط باواریا در یک نگاه؛ توخل یا انریکه؛ چرا توخل به بایرن مونیخ چراغ سبز نمی دهد؟

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

توماس توخل در یک قدمی باواریا قرار داشته و دارد، اما چرا همه چیز تمام نمی شود؟!

بر اساس شنیده ها از آلمان، سرمربی جدید بایرن مونیخ امروز مشخص خواهد شد. نشریات مختلف نام های زیادی را مطرح می کنند اما به نظر می رسد اگر سرمربی امروز مشخص شود یکی از این دو گزینه باشد؛ توماس توخل یا لوییس انریکه! اشپورت آینس انریکه را شانس اصلی می داند و بیلد از توخل صحبت می کند.

چیزی که در این میان واضح به نظر می رسد این است که انریکه انتخاب هوینس و توخل انتخاب رومنیگه خواهد بود. جدا از این مسائل، اشپورت بیلد ادعا می کند روز پنجشنبه اولی هوینس، کارل هاینس رومنیگه و توماس توخل تماسی مشترک (تماس گروهی یا کنفرانسی) داشته اند و توخل با نگفتن یک بله ساده، شرایط ورزشی خود را بیان کرده؛ تصمیم گیری مستقل در تمام زمینه ها!

به همین دلیل رومنیگه و هوینس برای جذب توخل صبر کردند اما بازی روز یکشنبه همه چیز را بار دیگر به نفع توخل رقم زد؛ سانیول ضعیف نتیجه گرفت و بایرنی ها بار دیگر به فکر توخل افتادند. اشپورت بیلد می گوید تماس روز پنجشنبه دوباره و دقیقا بعد از بازی با هرتابرلین در روز یکشنبه تکرار شده و توخل بار دیگر شروط خود را اعلام کرده. مشخص نیست چه چیزهایی بین دو طرف رد و بدل شده ولی اشپورت بیلد صحبت از شروط ورزشی توخل و نه مالی می کند.

در سوی دیگر هنوز نظر هوینس روی یولیان ناگلزمن سرمربی هوفنهایم است اما به نظر نمی رسد او با شرایط فعلی، ریسک سرمربی موقت را به جان بخرد. هیچ چیز هنوز مشخص نیست و اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می گردد.کامنت‌ها