Fussball90 LogoFussball90 Logo
Interview

انتقاد زامر از تیم های آلمانی: فقط چهار یا پنج تیم فوتبال بازی می کنند

میلاد ایلداری

انتقاد ماتیاس زامر از عملکرد تیمهای آلمانی

به گزارش Spox ماتیاس زامر مدیر ورزشی سابق بایرن مونیخ از عملکرد تیم های آلمانی در مسابقات اروپایی انتقاد دارد. زامر در این باره می گوید:

تمایل زیادی بر حفظ سطح متوسط در بین تیم های آلمانی وجود دارد و این بدان معنا است که هیچگونه پیشرفتی در زمینه ورزشی نداشته ایم. فقط چهار، پنج تیم در بوندسلیگا تلاش می کنند با توپ بازی کنند و بقیه در اندیشه دفاع کردن و نابودی بازی هستند، این کافی نیست. 

زامر در مورد اخراج آنچلوتی گفت:

در پایان، همیشه مربی ضعیفترین شخص در دسترس است و هیچ کس احساس نمی کند که یک تیم هستید، پس باید برای تصمیم گیری اینها را مد نظر قرار دهید. مربی باید در تیم احساس یکپارچگی و انسجام کامل را احساس کند.کامنت‌ها