Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
FC Schalke 04

هایدل: لایپزیش مدعی فتح بوندس لیگا خواهد بود اما از شالکه ده ها سال عقب تر است!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدیر ورزشی شالکه نظری جالب درباره جایگاه لایپزیش دارد.

باشگاه لایپزیش فصل گذشته موفق شد بعد از رسیدن به سطح اول فوتبال آلمان، خود را در جایگاه دوم بوندس لیگا قرار دهد. به گزارش Sport1، کریستین هایدل که همزمان با ورود لایپزیش به بوندس لیگا به شالکه آمد، درباره پیشرفت های لایپزیش نظر متفاوتی دارد:

لایپزیش این فصل برای قهرمانی می جنگد، آن ها مدعی فتح بوندس لیگا هستند اما حداقل ده ها سال از باشگاهی همانند شالکه عقب هستند! دهه ها طول می کشد تا احساسی همانند شالکه در مردم ایجاد کنند. عشق به باشگاه در طول نسل ها ایجاد می شود. کامنت‌ها