Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Borussia Dortmund

انتقال امره مور به اینترمیلان منتفی شد

میلاد ایلداری

امره مور به اینتر نمی رود

انتقال امره مور استعداد 20 ساله بورسیا دورتموند به اینترمیلان به بن بست خورد. میشاییل تسورک مدیر ورزشی دورتموند با گفتن این مطلب به "Ruhr Nachrichten" گفت:

مذاکرات در حال حاضر با شکست مواجه شده است. ما چون فرض کردیم این تغییر در جریان است به مور اجازه ندادیم تا در عکس تیمی بورسیا دورتموند برای فصل جدید حاضر باشد در غیر اینصورت او می توانست با تیم ما عکس بگیرد.

از آنجا که باشگاه برای دراز مدت بر روی این بازیکن جوان حساب باز نکرده بود اجازه داد تا این بازیکن با باشگاه ایتالیایی وارد مذاکره شود. شرایط این انتقال از سوی مطبوعات انتقالی قرضی با مبلغ 2 میلیون یورو و ثبت قراردادی دائمی با مبلغی بین 12 تا 15 میلیون یورو عنوان شده بود.کامنت‌ها