Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Schalke 04

چهار بازیکنی که شالکه را ترک می کنند

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

دومنیکو تدسکو چهار بازیکن خود را واگذار خواهد کرد.

شالکه با تغییر سرمربی خود روزهای جدیدی را پیش رو دارد. به گزارش Spox، دومنیکو تدسکوی جوان که به تازگی روی نیمکت شالکه نشسته، نیازی به 4 بازیکن فعلی خود ندارد و به احتمال فراوان این افراد شالکه را به مقصدی جدید ترک خواهند کرد.

به نظر می رسد دونیس آویدای و سیدنی سم به صورت دائمی و فلیکس پلاته و حاجی رایت به صورت قرضی از شالکه خارج شوند. مقصدهای این بازیکنان هنوز به طور کلی مشخص نیست اما در هفته های آینده این 4 بازیکن گلزن کرشن را ترک خواهند کرد.کامنت‌ها