Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Hertha Berlin

اختلافات سینان کورت و داردای، هافبک جوان از پایتخت نشینان جدا می شود

محمدجواد پاهنگ

به نظر می رسد سینان کورت که روزی از او به عنوان مارکو رویس آینده یاد می شد از هرتابرلین جدا شود.

سینان کورت به احتمال زیاد در این تابستان از جمع پایتخت نشینان بوندس لیگا جدا شود. به گزارش وبسایت Spox پل داردای سرمربی هرتابرلین از نوع نگرش سینان کورت انتقاد کرد و در این رابطه اعلام کرد:

اگر شما بازیکنان جوان را پشت سر هم پرورش داده و آنان سریع جدا شوند، بسیار برایتان سخت و مشکل خواهد بود. سینان قصد جدایی دارد و توصیه من به او این است که بدن خود را بیشتر تکان دهد و بیشتر از آن استفاده کند.

وبسایت SportBild نیز امروز از علاقه جدی گالاتاسرای به جذب این بازیکن جوان خبر می دهد.

 کامنت‌ها