Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
RB Leipzig

دیگو دمه و برناردو، مبارزان مصدومی که به زمان احتیاج دارند

امیر حسین جمالی

دو بازیکن اصلی لایپزیگ که در جریان تمرینات هفته های گذشته مصدوم شده بودند هنوز شرایط بازی پیدا نکرده اند

آنها هنوز برای بازی با استوک آماده نشده بودند و به نظر می رسد، دو روز دیگر هر دو بازیکن به تمرینات برگردند.

رالف هازن هوتل گفت:

دیگو به زمان کمی بیشتر احتیاج دارد، یک روز خوب است، روز دیگر نیز تا حدودی بدتر می شود. زانو هنوز به فشار واکنش نشان می دهد، اگرچه هیچ شکستگی وجود ندارد.

دمه توسط نبی کیتا در اردوگاه آموزشی اتریش مصدوم شده بود و اکنون به مدت دوازده روز به دور از تمرینات است. در عین حال، به نظر نمی رسد که دمه بتواند به سرعت در تمرینات تیم شرکت کند.

هازن هوتل میگوید:

اگر او بتواند به سرعت ریکاوری کند مشکلی برای بازی ندارد، اگر این طور نباشد ریسکی روی او نمیکنیم.

همچنین برناردو، پس از ضربه خوردن زانویش در هفته گذشته برای بازی آماده نیست. هازن هوتل توضیح داد:

تورم کاملا بهبود پیدا نکرده است. به همین دلیل است که اجازه ندهیم او بازی کند.

کنراد لایمر جایگزین دیگو دمه شد، که یک بازی خوب انجام داد. مارسل هالستنبرگ هم بجای برناردو، مدافع چپ بود.کامنت‌ها