Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Interview

رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال آلمان: همه تصمیمات داور در سوپر کاپ درست بود

میلاد ایلداری

فدراسیون فوتبال آلمان به حرف و حدیث ها پایان داد

با توجه به اینکه در نیمه اول دیدار سوپر کاپ آلمان سیستم ویدئو چک با مشکل مواجه شد حرف و حدیث های زیادی در مورد گل اول بایرن مونیخ و شائبه آفساید بودن این گل بوجود آمد که هلموت کروگ رییس کیمته داوران فدراسیون فوتبال آلمان در این باره پاسخ داد. به گزارش وبسایت DFB او گفت:

در انتها مهم این است که تصمیم داور درست بوده باشد. واکنش ها به گل اول بایرن و حرکت کیمیش بر روی این گل درست نمی باشد، او بسیار نزدیک به منطقه آفساید قرار داشت و در اینگونه صحنه ها ویدئو چک دخالت نمی کند. عکس مربوطه و تصاویر تلویزیونی پس از پایان این دیدار نشان داد که تصمیم داور درست بوده است. در پیش فصل ما با این واقعیت که در سیستم ویدئو چک شاید دچار مشکل باشیم اشاره داشتیم اما خوشبین هستیم و تا هفته اول بوندسلیگا همه مشکلات تصحیح گردد. 

@[email protected]کامنت‌ها