Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bayer 04 Leverkusen

فولر: با احتیاط بیشتری بازی می کنیم و دیگر خبری از فوتبال هیجانی اشمیت نیست؛ یک یا چند بازیکن جذب خواهیم کرد

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدیر ورزشی لورکوزن می خواهد بار دیگر به لیگ قهرمانان اروپا برسد.

بایرلورکوزن فصل گذشته نمایش های متزلزلی از خود نشان داد که ثمره آن خروج روگر اشمیت و سپس تایفون کورکورت، جانشین او از لورکوزن بود. به گزارش Spox، رودی فولر مدیر ورزشی بایر لورکوزن درباره فصل گذشته می گوید:

فصل گذشته تیم منسجمی نبودیم. فصل بسیار بسیار بدی داشتیم. به لیگ قهرمانان اروپا عادت زیادی کرده بودیم. در آینده می خواهیم با احتیاط بیشتری بازی کنیم؛ خبری از فوتبال هیجانی روگر اشمیت نیست! می خواهیم بار دیگر به اروپا برویم و قطعا لیگ قهرمانان اروپا. اما این موضوع سال به سال سخت تر می شود.

فولر درباره هرلیش اضافه می کند:

هرلیش خط فکری مشخصی دارد؛ بازیکنان باید به خود ایمان داشته باشند و تحت چارچوب تاکتیک های او عمل کنند. رفتار بازیکنان برای او بسیار مهم است.

نهایتا فولر درباره خریدهای احتمالی تیمش گفت:

قطعا فعالیت خواهیم داشت. شاید یک یا چند بازیکن را به خدمت بگیریم.کامنت‌ها