Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Borussia Dortmund

تسورک: ما با اوبامیانگ برای تمام فصل برنامه ریزی کرده ایم

میلاد ایلداری

درهای خروج برای آقای گل بوندسلیگا بسته شد

پس از اینکه هیچ توافقی با تیم های خواهان پیر امریک اوبامیانگ صورت نگرفت میشاییل تسورک مدیر ورزشی دورتموند کار انتقال این بازیکن را در این فصل منتفی می داند. تسورک به Sky می گوید:

ما با او صحبت کردیم که درهای خروج را برای مدتی معین برای وی باز بگذاریم و آماده صحبت کردن با تیم های خواهان او باشیم، اما انتقالی صورت نگرفت. هیچ توافقنامه ای با باشگاهی دیگر وجود ندارد و هیچ پیشنهادی نیز برای اینکه او زمستان ما را ترک کند وجود ندارد. ما ترکیب خود را با حضور او برنامه ریزی کرده ایم و این برنامه ریزی برای تمام فصل است.کامنت‌ها