Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

توییت مشکوکی که لواندوفسکی آن را پاک کرد!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مهاجم لهستانی بایرن مونیخ اقدامی عجیب انجام داده است.

روز پنجشنبه روبرت لواندوفسکی برای دقایقی توییتی را منتشر و سپس پاک کرد. به گزارش Sport1، متن توییت لواندوفسکی که به لهستانی منتشر شده بود این چنین بود:

گاهی شما باید از بین خطوط بخوانید.

@30869@

هنوز مفهوم توییت لواندوفسکی مشخص نشده است اما قطعا به بیانیه های روز بعد بایرن مونیخ درباره وضعیت او مربوط می شود. چیزی که واضح است عدم رضایت لواندوفسکی از وضعیت خود در بایرن مونیخ است که در مطبوعات منتشر شده و لواندوفسکی هم این موضوع را اصلا رد نکرده است.

 کامنت‌ها