Fussball90 LogoFussball90 Logo
Note

اختصاصی فوسبال؛ اشمیت، شاید در روزهای پایانی؛ هیجان انگیزترین هفته ها در زندگی سرمربی لورکوزن

میکائیل قلی پور

لورکوزن شرایطی بحرانی را در حال سپری کردن است.کامنت‌ها