Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hamburger SV

تصادف شدید اووه زیلر

رضوانه نجفی فر

اووه زیلر، اسطوره ی قدیمی باشگاه هامبورگ بار دیگر راهی بیمارستان شد.

به نقل از Sport1، زیلر در سال 2010 نیز به علت یک تصادف شدید با مصدومیت مواجه شد و حال با وجود این تصادف جدید آسیب دیدگی های حاصل از تصادف قبلی بار دیگر تشدید شده اند.

به سبب این تصادف شدید، اووه زیلر بار دیگر و این بار حساس تر به زیر تیغ جراحان خواهد رفت.کامنت‌ها