Fussball90 LogoFussball90 Logo
Note

یازده بازیکنی که بایرن می تواند برای جایگزینی فیلیپ لام از آنان بهره گیرد

آرمين عباباف

در این یادداشت به بررسی محمتمل ترین گزینه های بایرن مونیخ برای جایگزینی کاپیتان خود می پردازیم.کامنت‌ها