Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

ماتئوس: توخل با بازی دادن به پولیسیچ و پاسلاک به گوتزه گوش مالی داد

میلاد ایلداری

دفاع همه جانبه ماتئوس از نیمکت نشینی ماریو گوتزه در دیدار برابر لایپزیگ

ماریو گوتزه در یدار حساس برابر لایپزیگ بر روی نیمکت ذخیره های زنبورها نشست تا نظاره گر هنرنمایی هم تیمی هایش باشد. به گزارش Sport1 لوتهار ماتئوس در مورد علت این نیمکت نشینی و دلایل استفاده از دو بازیکن جوان با حمایت از توخل می گوید:

این یک گوش مالی برای گوتزه است، آن هم زمانی که ببینید دو بازیکن جوان یعنی پاسلاک و پولیسیچ بعنوان بازیکن جانشین وارد زمین شده اند. 

کریستف متزلدر مدافع سابق تیم ملی آلمان و باشگاه دورتموند در مورد تصمیم توخل به Sky می گوید:

این یک تصمیم ورزشی روشت توسط توماس توخل است. نشستن بر وری نیمکت و بای کردن دو بازیکن جوان نشان دهنده یک تصمیم ورزشی است و تصمیمی شخصی یا انسانی نیست.

توماس توخل نیز در پایان این دیدار جواب روشنی به این موضوع نمی دهد:

اینکه یک بازیکن جایگزین را پیدا کنید و در مورد آن صحبت نمایید یک موضوع بعد بازی نیست!

 کامنت‌ها