Fussball90 LogoFussball90 Logo
RB Leipzig

مینتزالف: در پنج یا ده سال آینده می خواهیم قهرمان آلمان شویم؛ بازیکنی برای فروش به بایرن نداریم!

میلاد ایلداری

مدیر اجرایی لایپزیگ از برنامه های بلند مدت تیم خود گفت

الیور مینتزالف مدیر اجرایی باشگاه لایپزیگ از حمله بایرن مونیخ به ستارگان تیم خود نمی هراسد چون معتقد است کار خود را بخوبی انجام  داده اند. مینتزالف در این زمینه می گوید:

ماتکلیف خود را بخوبی انجام داده ایم، بسیاری از بازیکنان ما قراردادی بلند مدت دارند و ما فروشنده نیستیم. 

مینتزالف در ادامه در مورد شرایط تیم خود در ادامه فصل و فصول آتی ادامه می دهد:

برنده شدن لیگ در این فصل؟ ما کار خود را بخوبی انجام می دهیم، بازی به بازی جلو می رویم تا ببینیم چه چیزی پیش خواهد آمد. در 5 تا 10 سال آینده ما می خواهیم به طور منظم در اروپا بازی کنیم و البته قهرمان آلمان شویم!کامنت‌ها