Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Borussia Dortmund

واتسکه: ما آغاز کننده بحث با بایرن نبودیم

محسن مصدق
محسن مصدق

واتسکه در مورد جدال لفظی خود با اولی هوینس بازگو می کند که آنها شروع کننده این بحث نبوده اند

به نظر می رسد جدال لفظی، واتسکه و اولی هوینس، مدیران دو باشگاه بزرگ آلمان پایانی ندارد و پس از آنکه اولی هوینس در مطلبی کنایه آمیز فاصله امتیازی دورتموند را بیان کرده بود با واکنش منفی همتای خود، یوآخیم واتسکه روبرو شد، و اکنون دوباره واتسکه در صحبتی با شبکه eurosport، می گوید او آغاز کننده این بحث نبوده است.

واتسکه می گوید، اولی هوینس شروع کننده بحث بوده و او به توجه به اینکه مسئولیتی در باشگاه دورتموند دارد می بایست نسبت به برخی صحبت ها از خود واکنش نشان دهد:

من در دورتموند مسئولیتی دارم و شروع کننده این بحث هم نبودم، ولی زمانی که برای چند بار این موضوع اتفاق می افتد نزدیک به 10 میلیون هواردار داریم و آنها انتظار دارند پاسخ دهم و البته  ما هیچگاه من شروع کننده نبودم

 واتسکه در صحبت های خود به شکلی جمله ای کنایه آمیز دوره حبس هوینس را یاد آور می شد:

هنگامی که هوینس به خاطر حبس مسئولیتی در بایرن نداشت از اظهار نظر غفلت نکرد

در پایان واتسکه یاد آور می شود که آنها اظهار نظری در مورد رقابت با بایرن نیز نداشته اند:

هیچ صحبتی مبنی بر اینکه ما می خواهیم بایرن را در جای بنشانیم از طرف ما وجود نداشته اشت

 کامنت‌ها