Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Borussia Dortmund

رسمی: الکساندر ایساک به دورتموند پیوست

محسن مصدق
محسن مصدق

با تایید رسمی باشگاه دورتموند الکساندر ایساک مهاجم ملی پوش سوئدی به دورتموند پیوست

با تایید رسمی باشگاه بروسیا دورتموند، الکسنادر ایساک، مهاجم 17 ساله، باشگاه آی ای کی سوئد به بورسیا دورتموند پیوست،  به نقل سایت رسمی دورتموند به خاطر موارد جزئی قرارداد ایسکاک (زیر 18 سال) باید از طرف فیفا مورد تایید قرار گیرد.

میشل زورک در مورد خرید جدید زرد پوشان می گوید:

ایساک یکی از استعدادهای جوان برتر اروپا است که باشگاه های زیادی تمایل به خدمت گیری او داشتند، ما خیلی خوشحال هستیم که او بروسیا دورتموند را انتخاب کردکامنت‌ها