Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

توخل در مورد شایعات خرید زلالم: خرید جدیدی نخواهیم داشت

میلاد ایلداری

توماس توخل عنوان داشت خرید جدیدی در زمستان نخواهند داشت

بوروسیا دورنموند در حال برنامه ریزی برای خرید جدید نیست. به گزارش Espn توماس توخل عنوان می دارد که هیچ اتفاق جدیدی در زمستان برای این تیم نخواهد افتاد و با وجود هفت مصدوم او با کادر فعلی خود ادامه خواهد داد. توخل با ابراز رضایت از شرایط فعلی و در مورد شایعه خرید گدیون زلالم استعداد آمریکایی- آلمانی آرسنال عنوان می دارد:

در حال حاضر تا جایی که من می دانم این موضوع صحت ندارد. 

توخل ادامه می دهد:

یک گروه و تیم فقط با هم رشد می کنند. ما اکنون برنامه ای برای اضافه کردن کسی به تیم نداریم. هر تغییری در باشگاه نیاز به زمان دارد و طول خواهد کشید حتی برای آلمانی ها.کامنت‌ها