Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

جانشین لام از لورکوزن می آید؟!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

بنیامین هنریش می تواند جایگزین فیلیپ لام شود.

بنیامین هنریش مدافع کناری بایرلورکوزن که توسط روگر اشمیت از پست شماره ده به کناره های خط دفاعی منتقل شد و به تیم ملی آلمان هم رسید، روزهای بسیار خوبی را در بای آرنا سپری می کند. به گزارش Sport1، بایرن مونیخ برای جانشینی فیلیپ لام که تا سال 2018 با بایرن مونیخ قرارداد دارد باید به دنبال هنریش برود.

مدیر برنامه های هنریش 19 ساله می گوید:

قدم بعدی برای هنریش باید به خوبی برداشته شود. بنی فصل اول بسیار خوبی در بوندس لیگا داشته است و باید در فصل آینده به فکر روزهای بعدی او باشیم. 

Sport1 می گوید باواریایی ها به دنبال هنریش خواهند رفت اما به نظر نمی رسد در تابستان جاری بتوانند او را از رودی فولر و سیاست های ضدبایرنی او بخرند.کامنت‌ها