Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

آیندهوون و استانداردلیژ حریفان زمستانی دورتموند

سجاد خیری

برنامه زمستانی بروسیا دورتموند مشخص شده و این تیم چند باز تدارکاتی خواهد داشت.

اردوی زمستانی بروسیا دورتموند از 5 تا 13 ژانویه در منطقه ماربلا اسپانیا برگزار خواهد شد. در طول این اردو، طلایی پوشان آلمان در روز 7 ژانویه به مصاف آیندهوون هلند می روند و 12 ژانویه هم رو در روی استاندارد لیژ بلژیک قرار خواهند گرفت.

در ادامه و بعد از اتمام اردوی ماربلا، شاگردان توخل در تاریخ 17 ژانویه به مصاف پادربورن و 22 ژانویه برابر روت ویس ارفورت قرار می گیرند.کامنت‌ها