Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Borussia Mönchengladbach

شوبرت در لبه تیغ؛ هکینگ جانشین هری پاتر می شود؟

میلاد ایلداری

آندره شوبرت وضعیت خوبی در مونشن گلادباخ ندارد

16 امتیاز از 15 بازی، بدترین شروع مونشن گلادباخ از سال 2010، 2011 را رقم زده است و این موضوع سبب شده هواداران ناراضی و خشم گیت مونشن گلادباخ خواهان ایجاد تغییرات در تیم باشند. به گزارش Kicker فریادهای "شوبرت برو" پس از باخت 1-0 برابر آگزیورگ از سوی هواداران گلادباخ شنیده شد تا هری پاتر سال گذشته آنها اماج انتقادات شدید در این فصل قرار گیرد. انتقادات به نظر درست می باشد چون از 10 بازی قبلی کره اسب ها فقط یک بار برنده شده و تنها 4 گل زده اند، این آمار زمانی تیره تر می شود که بدانیم انها از 7 بازی اخر خود تنها 1 امتیاز گرفته اند. از نظر Kicker در شرایط کنونی تنها گزینه در دسترس و واجد شرایط دیتر هکینگ سرمربی تازه اخراج شده وولفسبورگ می باشد.کامنت‌ها