Fussball90 LogoFussball90 Logo
UEFA

رومنیگه به عنوان رئیس انجمن باشگاه‌های اروپا انتخاب شد

مجتبی زارع

رومنیگه برای بار دوم به عنوان رئیس انجمن باشگاه‌های اروپا انتخاب شد

به نقل از fussballeuropa، امروز اعضای انجمن باشگاه‌های اروپا  معروف به (ECA)  برای بار دوم  کارل هاینس رومنیگه را به عنوان رئیس این موسسه انتخاب کردند، وی در این خصوص بیان کرد:

در واقع اتمسفر باشگاه های اروپایی هیچ وقت به این خوبی نبوده است و یک همبستگی بزرگ بین باشگاه ها وجود دارد

لازم به ذکر است؛ رومنیگه و آنیلی به عنوان نمایندگان این انجمن در کمیته اجرایی یوفا انتخاب شدند.کامنت‌ها