Fussball90 LogoFussball90 Logo
Note

مولر! تو را چه شده است؟!!

King of Limbs

روزهای سخت بایرن فرارسیده است. نه بخاطر اینکه لایپزیگ پا به پای آنها در لیگ رقابت می کند، بلکه به این خاطر که یکی از مهمترین سلاح های آنها نمی تواند شلیک کند...کامنت‌ها