Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hamburger SV

شورشی، نابودگر و سرسخت؛ نگاهی به سال های طلایی هامبورگ

King of Limbs

هامبورگ این روزها حال خوشی ندارد، آنها در یک بحران بسیار بزرگ به سر می برند و در سراشیبی سقوط قرار دارند... اگر هامبورگ سقوط کند نیمی از تاریخ بوندسلیگا نیز سقوط می کند... بد نیست به روزهای طلایی هامبورگ برویم تا ارزش این تیم برای بوندسلیگا و فوتبال آلمان را درک کنیم.کامنت‌ها