Fussball90 LogoFussball90 Logo
RB Leipzig

شهرداری لایپزیگ ساخت استادیوم جدید را رد کرد

سجاد خیری

شهرداری لایپزیگ پیشنهاد طرح ساخت یک استادیوم جدید در گوشه ای از شهر را رد نمود.

به گزارش Bild، شهردار لایپزیگ با طرح ساخت یک ورزشگاه جدید مخالف است و انجام چنین پروژه ای را نیز رد کرد. شهردار بوکهارت یونگ معتقد است که لایپزیگ می تواند از ردبولز آرنا برای مدت بیشتری استفاده کند چرا که خط مترو و امکانات حمل و نقل مناسبی در مرکز شهر وجود دارد و برقراری بازی های لایپزیگ را مشکل ساز نخواهد کرد.

قابل ذکر است، سران باشگاه لایپزیگ هنوز هیچ واکنشی به صحبت های شهردار نشان ندادند. الیور مینتزلاف مدیر عامل لایپزیگی ها اخیرا در این باره به kicker گفته بود:

ما می خواهیم یک ورزشگاه چند منظوره و 70 هزار نفری بسازیم که در حومه شهر لایپزیگ واقع شده باشد.کامنت‌ها