Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Interview

صحبت های ماریو گوتزه در مورد شرایط کنونی اش و بازی مقابل لهستان

آرش بوالحسنی

ماریو گوتزه مصاحبه ای در مورد شرایط کنونی اش و بازی حساس تیم ملی آلمان مقابل لهستان انجام داد.

ماریو گوتزه، هافبک جوان تیم بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان مصاحبه ای در مورد شرایط کنونی اش انجام داد و از بازی مقابل لهستان گفت.او همچنین به وضعیتش در بایرن اشاره کرد و گفت هرگز قصد جدایی ندارد.
به نقل از وبسایت رسمی تیم ملی آلمان، ماریو گوتزه صحبت هایی در مورد بازی مقابل لهستان انجام داده است و از وضعیتش در بایرن گفته است.مصاحبه او با این وبسایت به شرح زیر میباشد:

جایگاهت در بازی مقابل لهستان:

ما بازی بسیار مهمی پیش رو داریم. من بیصبرانه منتظر این بازی هستم و با دید مثبت به این بازی مینگرم. ما میخواهیم هر دو بازی را ببریم اما میدانیم که این آسان نخواهد بود. من تمام توجه خود را به تیم ملی معطوف کرده ام و به دنبال اینم که به فرم ایده آل برگردم. من بزرگترین منتقد خود هستم.

تیم لهستان:

آنها سطح بالا و خط دفاعی قوی دارند که این را سال قبل در ورشو نشان دادند. باخت ما بسیار دلسرد کننده بود و ما به دنبال انتقام هستیم، ما به دنبال این هستیم که نشان دهیم لهستان به امتیازی دست نمیابد. روبرت لواندوفسکی هرچیزی که برای تبدیل شدن به یک مهاجم درجه یک لازم است دارد.

وضعیتت در بایرن:

من حتی فکر خروج از باشگاه را نکرده ام، من به بایرن مونیخ متعهد هستم و از آنها به خاطر این دوسال قدر دانم، بازی کردن در این باشگاه حس خوبی را به من میدهد. من بازی های بسیاری را در دو سال اخیر انجام دادم و شروع های خوبی نیز داشتم!کامنت‌ها